Andrzej Nawrot

Poszukiwanie porządku

Malarstwo – grafika – autokolaże

wystawa jubileuszowa

Łączenie starego porządku z nowym, wracanie do wzorów natury, niemal matematyczne cyzelowanie, to system pracy Andrzeja Nawrota. Artysta powraca do swoich dawnych prac graficznych i szuka w nich nowych rozwiązań. Ale jak długo można poszukiwać porządku? Nieskończenie!

Wystawa jubileuszowa z okazji 85 urodzin zgierskiego Artysty, na której autor zaprezentuje swoją twórczość głównie z ostatnich kilku lat. Będą to prace abstrakcyjne jak i realistyczne pejzaże akwarelą. Wystawa będzie także okazją do retrospektywnego podejścia do twórczości Artysty, dlatego na wystawie znajdą się także nigdy dotąd nie prezentowane projekty, ilustracje i grafiki.

prof. zw. Andrzej Nawrot urodzony w 1938 roku.

Jego twórczość związana jest z projektowaniem wzornictwa, architektury wnętrz, grafiki warsztatowej oraz malarstwa – jest projektantem wzorniczym w zakresie mody, odzieży roboczej, mundurów, a także współautorem licznych projektów architektury wnętrz, ekspozycji muzealnych, wystaw i znaków towarowych. Jego prace znalazły się na 27 wystawach indywidualnych, w Polsce, Holandii i Ukrainie oraz na około 140 wystawach zbiorowych, w: Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Niemczech, Holandii, Czechach, Węgrzech, Ukrainie, Szwecji, Rosji i Turcji.

Dyplom magistra sztuki uzyskał w roku 1964 na Wydziale Ubioru PWSSP w Łodzi obecnie Akademia Sztuk Pięknych.

Od 1963 roku pracownik naukowo – dydaktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi.

W roku 1992 otrzymuje tytuł Profesora Sztuk Plastycznych od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie zostaje mianowany przez Ministra Kultury na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1978 – 1981 Dziekan Wydziału Wzornictwa Przemysłowego PWSSP w Łodzi.

Od roku 1984 do roku 2002 kierownik Katedry Ubioru i Kolegium Mody w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Od roku 1988 do 2012 kierownik Pracowni Grafiki w Zakładzie Edukacji Plastycznej Uniwersytetu A. Mickiewicza Wydział w Kaliszu.

W 2008 roku odchodzi na emeryturę z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W tym samym roku zostaje zatrudniony, jako profesor zwyczajny w Instytucie Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Pełnił funkcję Dyrektora ds. Artystycznych oraz kierownika Zakładu Sztuk Wizualnych, a także Kierownika Pracowni Ubioru w Instytucie Architektury Tekstyliów PŁ.

Od 2015 do 2017 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Członek Łódzkich Grup Artystycznych „Profil”, „Konkret”, „Grupa 7” oraz Stowarzyszenia Artystów „Młyn” w Zgierzu.

Odznaczony medalem „Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2008.