Wystawa Przestrzeń końca czasu

Przestrzeń końca czasu...

Wystawa “Przestrzeń końca czasu…” to wyjątkowy projekt, który miał na celu zinwentaryzowanie cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie. Huculszczyzna to unikatowy region pod względem kulturowym. Obecnie wchodzi w skład Ukrainy, jednak niegdyś znajdowała się w obrębie Królestwa Polskiego. Tereny te zamieszkiwały różne grupy narodowościowe i etniczne, wśród nich byli także Żydzi. O ile kultura tradycyjna Huculszczyzny była badana już w okresie dwudziestolecia międzywojennego, o tyle ślady bytności mniejszości żydowskiej w tym regionie pozostały niezbadane. Z powodu działań wojennych i polityki ZSRR kultura żydowska na tych terenach przepadła bezpowrotnie. Projekt Przestrzeń końca czasu… Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie jest dokumentacją przetrwałych do naszych czasów pozostałości śladów dziedzictwa kultury Żydów, zamieszkujących przez kilka wieków na tym terenie. Projekt realizowała Alicja Woźniak (etnograf MAiE w Łodzi) oraz Andrzej Białkowski (etnograf ŁDK). Zapraszamy do galerii, która znajduje się na naszym Facebooku .

Wystawa czynna od 8 listopada do 23 grudnia 2020 r.