Wystawa artystyczna Dariusza Młynarczyka jest częścią większego projektu pod nazwą “Tryptyk muzealny 2022/2023”. Zaprezentowano na niej ponad 60 nowych prac malarskich i rzeźbiarskich, które w nieco innych odsłonach będą pokazywane w trzech Muzeach:

Muzeum w Łowiczu (16.10. – 20.11.2022)

Muzeum Miasta Zgierza (12.01. – 19.02.2023)

i w Muzeum Fabryki w Łodzi (10.03. – 16.04.2023).


Na wystawie w zgierskim Muzeum zaprezentowane zostaną powstałe w ostatnich latach prace malarskie, z geometrycznymi kompozycjami, które łudząco przypominają grafiki, natomiast wykonane zostały techniką własną z zastosowaniem farb akrylowych. Podziwiać będzie można także miniaturowe płaskorzeźby, wykonane z samoutwardzającej się gliny ceramicznej, której artysta nadaje metalizującego i złotego wyglądu.


Dariusz Młynarczyk jest absolwentem Instytutu Sztuki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza).

Należy do Związku Artystów Polskich. Działalność artystyczną łączy z pracą pedagogiczną w zakresie nauczania sztuki dzieci niepełnosprawnych. Od dwóch lat pełni honorową funkcję Ambasadora Powiatu Zgierskiego. W Głownie, gdzie mieszka, pracuje i tworzy, prowadzi niekomercyjną galerię sztuki Bank&DM.


Jest artystą wszechstronnym i aktywnym twórczo, bierze udział w ogólnopolskich wystawach, konkursach, plenerach, aukcjach artystycznych i charytatywnych. Za całokształt działalności artystycznej otrzymał w 2013 r. od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego w 2016 r.