Wystawy czasowe

Wychodzenie z chaosu

Jubileuszowa wystawa Jerzego Grzywacza, na okoliczność 50-lecia pracy twórczej.

PODLASIE WEDŁUG WIKTORA WOŁKOWA​

Wystawa fotografii podlaskiego fotografa przyrody i wybitnego pejzażysty Wiktora Wołkowa. Na wystawie prezentowane są wybrane prace pokazujące fragment jego dorobku artystycznego. Wystawa czynna do 1 Marca 2020 r.