20 października, o godz. 18 w Muzeum Miasta Zgierza odbył się wernisaż wystawy pt.: „Design PRL-u. Niedoceniana sztuka w naszych domach”, na której można obejrzeć dzieła i wyjątkowe formy, stworzone przez polskich projektantów okresu powojennego.

Wbrew powszechnej opinii okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wcale nie był tak szary i nijaki, jak nam się w przekazach, czy wspomnieniach. W dobie PRL-u powstała nowa jakość przedmiotów użytkowych dostosowana do zaistniałej sytuacji społeczno-politycznej, a jednocześnie podkreślająca walory artystyczne powstających projektów. Tą wystawą chcemy zwrócić uwagę na wartościowe i dobre projekty przedmiotów używanych w tym niedocenianym na polu artystycznym okresie.

Wystawa ma charakter partycypacyjny, co oznacza, że znajdują się na niej eksponaty pożyczone oraz przekazane nam przez mieszkańców Zgierza i regionu, dzięki czemu wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Ekspozycję  będzie można oglądać do końca roku.