Dom tkacza

Dom został wybudowany około 1830 r. przez młynarza Gotfryda Filipa, na działce pierwotnie mieszczącej się przy ulicy gen. J.H. Dąbrowskiego 9 (dawna ulica Zegrzańska). Kolejnym właścicielem był jego syn Karol Stanisław, który w 1862 roku oddał nieruchomość w zastaw na 20 lat A. Kuńskiemu. Na przełomie XIX i XX wieku mieściła się w nim siedziba pierwszej chrześcijańskiej ochronki. Budynek został przeniesiony na obecne miejsce w 2010 r. i obecnie znajduje się na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy.

Obecnie budynek stoi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 5, jednak wejście do niego znajduje się od strony ul. Rembowskiego.

Znajduje się tu Zgierska Pracownia Tkacka, wystawa muzealna “Dziecięcy świat, zabawki z dawnych lat” oraz sklep z pamiątkami i lokalnymi wyrobami. W sali warsztatowej regularnie odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze Zgierza.