Obecnie w zbiorach Muzeum Miasta Zgierza znajduje się około 7000 obiektów, dokumentujących przeszłość oraz teraźniejszość miasta i powiatu zgierskiego, z takich dziedzin jak: historia, archeologia, etnografia, sztuka i numizmatyka. Ponadto w muzeum znajduje się biblioteka naukowa, która zgromadziła na swoje potrzeby ponad 5000 woluminów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem tych poświęconych przeszłości Zgierza i regionu.

Muzeum upowszechnia wiedzę o historii Zgierza poprzez dwie stałe wystawy. Pierwsza z nich, “Zgierz z dziejów miasta” poświęcona jest historii miejscowości, a jej głównym punktem jest multimedialna makieta. Druga wystawa, czyli “Kruszówka wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku”, prezentuje mieszkanie bogatych zgierskich fabrykantów. Historia miasta przewija się również na przeróżnych czasowych ekspozycjach tematycznych. Muzeum prowadzi także lekcje muzealne przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej poświęcone różnym zagadnieniom z dziedziny historii, sztuki, etnografii i archeologii.