"Dziecięcy świat, zabawki z dawnych lat"

Jest to zbiór ponad tysiąca zabawek (głównie lalek), które niegdyś stanowiły własność prywatnej kolekcjonerki Wiesławy Zeler. Wystawa została stworzona z myślą o najmłodszych zwiedzających, dlatego też zgromadzone eksponaty prezentowane są w zaaranżowanych scenkach, a nie w ujęciu historycznym.

Najstarsze zabawki pochodzą z początku XX wieku. Duży zbiór stanowią polskie lalki wykonane
z celuloidu z lat 1950-1960, a także lalki z różnych stron świata w egzotycznych strojach.