Oblicza Sztuki Samorodnej

Zapraszamy miłośników sztuki „surowej i niezafałszowanej”.
 

Od 20 stycznia br. w muzealnych piwnicach można podziwiać wystawę czasową pt. „Oblicza Sztuki Samorodnej”.

Na wystawie zgromadziliśmy dzieła malarskie pięciu autorów, niewykształconych artystycznie, nie naśladujących żadnych trendów czy nurtów sztuki wysokiej, ale uważanych za mistrzów polskiej sztuki naiwnej. Pokazano ponad 70 obrazów i kilkanaście rysunków i grafik – wszystkie z kolekcji łodzianina Macieja Balceraka.

Obok znamienitego Erwina Sówki czy Teofila Ociepki znalazły się również prace Ryszarda Koska, Władysława Wałęgi oraz zgierzanina Władysława Rząba.

Sztuka samorodna, czyli malowana z potrzeby serca. Obrazy zaskakują  feerią barw, najczęściej intensywnych i nasyconych. Widz ma możliwość obcowania z malarstwem szczerym, radosnym, pokazującym ludzkie odczucia i emocje. Wystawa ukazuje szerokie spektrum tematów jakimi zajmowali się artyści naiwni. Obok surrealistycznych wizji, bajkowych przedstawień, fantastycznych dżungli, świętości i nawiązań do górnictwa, znajduje się także nagość i erotyzm.

Ciekawym dopowiedzeniem wystawy jest katalog, zawierający biogramy artystów oraz wybór ich prac. Katalog można nabyć w Muzeum w cenie 12 zł.

Ekspozycję urządzono w muzealnych piwnicach – klimat i nastrój pomieszczeń z łukowatymi sklepieniami potęguje przyjemność odbioru sztuki nazywanej Art Brut.

Obok tej wystawy i takich obrazów nie można przejść obojętnie. Zapraszamy na indywidualne zwiedzanie, wystawa czynna jest do 3 kwietnia 2022 r.