"Zakorzenieni w Polsce"

Tegoroczni maturzyści Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu Patrycja Podgórska i Karol Gazewski od kilku miesięcy pracują nad projektem “Zakorzenieni w Polsce” stworzonym w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii. 
Jest to olimpiada, dzięki której młodzież ma możliwość rozwijania umiejętności prezentacyjnych, kompetencji miękkich, a także zdolności pracy w grupie. W ostatnim czasie licealistom udało się zorganizować zajęcia w naszym Muzeum dla uczniów swojego liceum, podczas których pierwszoklasiści poznawali historię Zgierza, niezwykle związaną z genealogicznymi poszukiwaniami przodków. 
Te zajęcia były jedną z ostatnich inicjatyw, jakie Patrycja i Karol podjęli tuż przed zakończeniem tej edycji Zwolnionych z Teorii.