You are currently viewing Zgierz w opiekuńczych rękach królowej Bony

Zapraszamy na LXX Zgierskie Spotkania Muzealne!

18.04.2024 r. godz. 18:00

Bona Sforza należała do tych spośród polskich królowych, która w sposób energiczny zaangażowała się w odbudowę królewskiej domeny w latach 20. i 30. XVI wieku. Przyświecał temu szerszy cel, polegający nie tylko na odzyskaniu dochodów należących do dworu. Odbudowa gospodarcza kraju, stworzenie nowego systemu administracji i podniesienie roli monarchy, przyświecały żonie Zygmunta I, jako dalekosiężne cele.

Bona okazała się sprawną, lecz wymagającą administratorką i zarządczynią. Dzięki niej dobra na Mazowszu, Podolu i w Wielkim Księstwie Litewskim przemieniły się tereny dostatnie i przynoszące wysoki dochód.

Nie wszyscy jednak akceptowali działania królowej, z czego wynikała krytyka jej osoby i tzw. czarna legenda.

A co wspólnego ma z królową Zgierz i co winien jej zawdzięczać?

Czy istnieją świadectwa „mówiące” o opiece królowej nad naszym miastem?

Jest ich przynajmniej kilka. Zapraszamy w głąb niezwykłej historii i wielkiej kobiety na polskim tronie.

Gościem będzie dr Jarosław Pietrzak – adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej (Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)