Zgiersko-supraskie dzieje rodziny Zachert

Wystawa opisuje losy rodu, który podobnie jak wiele innych cudzoziemskich familii, wywarł ogromny wpływ na rozwój przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim w XIX w. 
 
Energiczna praca Zachertów, a także rządowa pomoc doprowadziły do znacznego wzrostu gospodarczego naszego miasta. 
 
Dzięki podejmowanym decyzjom Zachertowie wpłynęli na zwiększenie znaczenia Zgierza na mapie gospodarczej Królestwa Polskiego oraz Supraśla w Cesarstwie Rosyjskim.
 
Wystawę będzie można oglądać od maja w Domu Turysty przy ul. Rembowskiego. Następnie odwiedzi nasz zaprzyjaźniony Supraśl.