You are currently viewing Skarby z dna Wisły

Zapraszamy serdecznie na LXVII Zgierskie Spotkanie Muzealne, które odbędzie dnia 25.05.2022 r., o godzinie 18:00 w naszym Muzeum.

Podczas spotkania w Zgierzu Profesor będzie mówił o projekcie naukowym „Wisła 1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki”. Dzięki podwodnym badaniom zlokalizowano na dnie rzeki siedemnastowieczne zabytki i wydobyto je na powierzchnię. Jest to zbiór kilkudziesięciu marmurowych elementów dekoracji rzeźbiarskiej i architektonicznej. Jeden z odkrytych zabytków został wstępnie zidentyfikowany jako herb rodowy Wazów i jest datowany na ok. 1610 r. Prawdopodobnie był elementem wystroju Zamku Królewskiego lub Villa Regia (dzisiejszy Pałac Kazimierzowski, siedziba władz Uniwersytetu Warszawskiego).

dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz. – Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych m.in. w „Roczniku Warszawskim”, „Kronice Zamkowej” i „Kontekstach”. Opiekun koła Naukowego Recepcji Antyku – Ars Antica w Instytucie Archeologii UW. Wiceprezes Zespołu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych, członek Zarządów Głównych Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Muzealników Polskich, członek Międzynarodowej Rady Muzeów – ICOM i The Explorers Club, sekretarz Komitetu Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Jest pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Zbiorów i Kolekcji.

Profesor w Katedrze Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i koordynator projektu Wisła – interdyscyplinarnego badania dna rzeki. Zajmuje się recepcją kultury artystycznej starożytnej Grecji i Rzymu w sztuce polskiej XVII, XVIII i XIX wieku.