Dziś obchodzimy 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Chcąc uczcić to wydarzenie i oddać hołd żołnierzom i cywilom, którzy stracili życie broniąc ojczyzny we wrześniu 1939 r., spotykamy się dziś o godzinie 14:00 na Starym Cmentarzu przy ulicy ks. P. Skargi. 

82 lata temu – 3 września 1939 r. – zgierzanom grozę wojny i realne niebezpieczeństwo uświadomiło pierwsze bombardowanie miasta przeprowadzone przez samoloty Luftwaffe. Bomby zniszczyły wówczas: kościół ewangelicki, budynek sądu oraz kilka domów mieszkalnych. Ponadto uszkodzone zostały tory i bocznica na stacji kolejowej oraz mur wokół kościoła św. Katarzyny. W tym dniu strach przeplatał się z entuzjazmem, który musiały budzić informacje o wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Wielką Brytanię i Francję. 

Po ewakuowaniu się urzędników oraz policji w mieście władzę sprawował Prezydent Jan Świercz. Osobiście doglądał opieki nad rannymi, których umieszczano w szpitalu PCK przy ul. Dąbrowskiego 31, oraz grzebania zabitych. Zorganizował drużyny ratownicze, złożone z mieszkańców i członków Wojennego Pogotowia Harcerskiego, na wypadek kolejnych nalotów. Podjął także działania mające na celu niedopuszczenie do plądrowania sklepów. 5 września Zgierz został ponownie zbombardowany. W czasie tego nalotu zniszczona została kamienica stojąca u zbiegu ulic Długiej i ks. Popiełuszki (dawniej należała do fabrykanta Juliana Krusche), uszkodzono również stację kolejową. Poległo tam dwóch harcerzy, którzy pełnili służbę wartowniczą. Zbombardowano także stację kolejową Zgierz Północny, gdzie pod semaforem stał transport wojskowy. 

Oprócz obiektów publicznych łącznie w obu bombardowaniach uszkodzonych zostało około 15 domów mieszkalnych oraz sieć elektryczna i telefoniczna. Wielu mieszkańców uległo psychozie wojny i postanowiło opuścić miasto.W Zgierzu nie stwierdzono wielu aktów dywersji przeprowadzanych przez członków tzw. „V kolumny”. We wspomnieniach dotyczących tego okresu odnotowano ujęcie przez harcerzy z WPH Niemca, próbującego rozkręcać tory kolejowe nad przepustem nad Bzurą na linii do Kutna.